licenz.htm

ЛИЦЕНЗИРАН ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
"СТС" гр.Варна ул."Пловдив"№ 3
/до спирка Патриарха/
Тел.: 0898418674
/>
ЛИЦЕНЗИРАН от МОН Център за професионално обучение ,,СТС”- Варна организира и провежда професионално обучение по следните професии: Ресторантьор, Готвач, Сервитьор-Барман, Камериер - Стюард,Хотелиер, Администратор в хотелиерството, Портиер-пиколо, Работник в ЗХР. Преподаватели с Магистърска степен по Обществено хранене и туризъм. Издаваме документ по образец на МОН. Лицензия № 200712420 от НАПОО.ВАЖНО! За кандидатите за обучение


Powered by ABVsite.com