ЛИЦЕНЗИРАН от МОН Център за професионално обучение ,,СТС”- Варна


ЛИЦЕНЗИРАН от МОН Център за професионално обучение ,,СТС”- Варна организира и провежда професионално обучение по следните професии: Ресторантьор, Готвач, Сервитьор-Барман, Камериер - Стюард,Хотелиер, Администратор в хотелиерството, Портиер-пиколо, Работник в ЗХР. Преподаватели с Магистърска степен по Обществено хранене и туризъм. Издаваме документ по образец на МОН. Лицензия № 200712420 от НАПОО.