Публикации

ЛИЦЕНЗИРАН от МОН Център за професионално обучение ,,СТС”- Варна

ЛИЦЕНЗИРАН от МОН Център за професионално обучение ,,СТС”- Варна организира и провежда професионално обучение по следните професии: Ресторантьор, Готвач, Сервитьор-Барман, Камериер - Стюард,Хотелиер, Администратор в хотелиерството, Портиер-пиколо, Работник в ЗХР. Преподаватели с Магистърска степен по Обществено хранене и туризъм. Издаваме документ по образец на МОН. Лицензия № 200712420 от НАПОО. 

ВАЖНО! За кандидатите за обучение

Ценова листа

Управителен съвет

Контакти

ГОТВАЧ

Сервитьор - Барман

Ресторантьор

Хотелиер

Администратор в хотелиерството

Портиер-пиколо

Камериер

Работник в производството на кулинарни изделия

Работник в заведения за хранене и развлечения