Контакти


 

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ,,СТС” гр.Варна

GSM: 0898 418674 Теодора Димитрова 
e-mail: tedi_dimitrova77@abv.bg 
e-mail: tedуsts77@gmail.com