Управителен съветСИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

ПО ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ


Директор на ЦПО Магистър инженер - технолог Теодора Димитрова

Технически секретар на ЦПО - Теодора Димитрова

Председател на ЕМС Магистър инженер - технолог Людмила Иванова